Referencie

 • Bytové domy Slnečnice – Cubicon Garden II
 • Fekolini Sládkovičovo – Nová hala – silnoprúdové rozvody, napájanie, rekonštrukcia trafostanice
 • REPLACEMENT OF UPS IN SLOVNAFT, 2.FÁZA – výmena UPS na 12-tych prevádzkach
 • Slovnaft – ETHYLEN – POV Stavenska
 • LIDL SK – výmena UPS
 • SHMU Bratislava, Silnoprúdové rozvody, rekonštrukcia NN trafostanice, návrh výmeny UPS
 • SHMU Bratislava dátove centrum
 • GBC V. Trnávka – VN prípojka, Prekládka VN, trafostanica 3x1000kVA,
 • Markíza – Trnávka – admin. priestory
 • RTVS Mýtna – výmena UPS
 • Prekládka VN linky – Čunovo
 • Jaskov Rad – bytový dom – NN distr. Rozvody, NN prprípojka, NN prekládka
 • MVE Mošoň I – dpl. Diesel-u
 • VE Gabčíkovo, Čunovo, Dobrohošť – UPS
 • Byt Šúrová – intelig. Inštalácia
 • ÚV – Klenovec – Stav.elektroinštalácia
 • ČOV Kolárovo – Stav.elektroinštalácia + VO
 • ÚV Málinec – elektroinštalácia
 • Slovenska Sporitelňa – Tomašíkova, Bratislava
 • NN káblové vedenie, TRF EH2 a Garáže – VÚ Trenčín
 • Medirex linka – UPS
 • Vonkajšie osvetlenie Slovenský Grob
 • Bytové domy Vrbové – Vonkajšie osvetlenie
 • Hella – Devínska n. Ves – Výmena UPS
 • ING PALACE Zlate spiesky – Zásuvky z UPS
 • ARUBA Trnavka – bezpečnostné kamery
 • Bleskozvody ČOV Petržálka, ČOV Vrakuňa, ČOV Devínska n Ves, ČOV Senica
 • Bytový dom, Račianska 79, Bratislava – rekonštrukcia stupačiek
 • Bytový dom, Fedáková 10-12, Bratislava – rekonštrukcia stupačiek
 • Poliklinika Stupava – pripojka NN, rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Dom socialnych služieb Čadca – dieselagregát
 • Národná knižnica Martin – dátové centrum, dieselagregáty

Toto sú iba vybrané referencie za posledné roky 2017,2018,2019