O Nás

Firma sa zaoberá projektovaním v oblasti elektro, MaR, ASRTP, slaboprúdových a silnoprúdových inštalácií v oblasti elektro. V ďalšej časti predstavíme jednotlivé okruhy a oblasti pôsobenia našej spoločnosti.

Silové a slaboprúdové elektroinštalácie

Hlavnou náplňou práce sú projekty pre slinoprúdovú a slaboprúdovú elektroinštaláciu budov. Tu patria rodinné domy, polyfunkčné domy a objekty, hotely, školy, bytové domy a objekty občianskej vybavenosti. Projekt môže obsahovať kompletné riešenie vrátane prípojok VN, NN, slaboprúdov, cez po samotnú inštaláciu až po posudzovanie koncepcie napájania a koordináciu s ostatnými profesiami. Projekty vypracovávame komplexne v zmysle platných predpisov a STN a podľa požiadaviek investora. Tu máme vysoké a dlhoročné skúsenosti a široký prehľad aj v dostupných riešeniach tejto problematiky.

Dátové centrá

Zabezpečujeme prípravu a projektovanie silovej a slaboprúdovej inštalácie pre dátové centrá vrátane kompletnej zálohovanej a nezálohovanej časti rozvodov. Návrh zálohovaných zdrojov UPS, batérií, dieselagregátov a iných zdrojov nepretržitého napájania. Výpočet a napájanie chladiacich systémov takýchto zdrojov a technologických celkov.

Návrh a výpočet osvetlenia

Zabezpečujeme návrh a následný výpočet osvetlenia pre interiérové priestory v zmysle STN EN 12464-1, STN EN 12464-2 a CIE-97-2005. Návrh osvetlenia pre exteriéry v zmysle STN EN 13201-2 a športovísk v zmysle STN EN 12193. Výpočet realizujeme v programe Dialux. Svetlo-technický výpočet je súčasťou aj projektovej dokumentácie na vyžiadanie zákazníka a pre potreby hygienického posúdenia jednotlivých priestorov.

Inteligentné elektroištalácie

Vieme zabezpečiť aj návrh inteligentnej elektroinštalácie. Návrh môže obsahovať kompletné riešenie ovládania SMART systémov domu (osvetlenie, žalúzie, spínané obvody, kúrenie, chladenie a pod.). Ďalej môže obsahovať riadenie jednotlivých technologických celkov domu resp. budovy, ako je centrélne núdzové osvetlenie, bazénová technológia, centrálne vetranie a klimatizácia, SHZ, EZS A EPS.

Návrh a realizácia rozvádzačov

Vieme zabezpečiť aj samotný návrh resp. aktualizáciu detailnejšieho návrhu silových rozvádzačov s detailným prekreslením a špecifikáciou prvkov. Rozvádzače môžu byť nakreslené v jednopólovej, ale aj v trojpólovej detailnejšie forme. Vieme zabezpečiť aj výrobu takéhoto rozvádzača pod dohľadom projektanta a dodať následne výrobnú dokumentáciu k tomuto rozvádzaču.

Ochrana pre prepätím a bleskom

Navrhujem kompletnú dokumentáciu pre návrh bleskozvodu, súvisiacej uzemňovacej sústavy. Bleskozvody sú navrhované ako pasívne v zmysle STN EN 62305. Pri návrhu vieme zabezpečiť aj posúdenie vnútornej ochrany pred prepätím a to návrhom a koordináciou prepäťových ochrán pri jednolivých zón LPL.

Návrh trafostaníc a prípojok VN

V zmysle návrhu vieme zabezpečiť dokumentácie od rôznych renomovaných výrobcov trafostaníc. Samotné osadenie v situácii a zabezpečenie napojenie trafostanice na VN rozvod (prípojka VN).